Mandalový přívěsek- Mandala anděla Božího

  • Katalogové číslo: 55450
  • Výrobce: Mercury-Uranus

Mandalový přívěsek. Mandala anděla Božího .


Gloria in Excelsis Deo - Sláva na výsostech Bohu! Jedna z nejstarších křesťanských modliteb, prostřednictvím které můžeme děkovat Bohu a poprosit ho o pomoc. Zprostředkovatelská a nápomocná role andělů naplňuje prospěšně vývoj lidstva.


Dříve – stejně jako v řeči květin – bylo v každém daru či předmětu poselství nebo přání dobra. Obsah zůstává i v současnosti zachován.


Poselství tohoto obrázku:

„Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Chválíme tě. Velebíme tě.

Klaníme se ti. Oslavujeme tě.

Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.

Pane a Bože, nebeský Králi,

Bože, Otče všemohoucí.

Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.

Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.

Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,

ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.

Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.

Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán,

ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,

se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.

Amen.“

  • 229 Kč
  • Další kusy do(dny):alternative text 14
  • Skladem:alternative text 1 ks