Úvahy o životě - povídání s Janem: Jan Konfršt - antikvariát

  • Katalogové číslo: 17753a
  • EAN: 9788090331846
  • Výrobce: Euroservice
Jan Konfršt. Jan ve svých knihách promlouvá o Životě, Duši, Bohu a o společné podstatě těchto pojmů. Nabízí tak vnímavému čtenáři možnost žít chápavější život - méně bolesti a více radosti. Dává prostor k hlubšímu zamyšlení nad zažitým významem slov. Předkládá často odlišný úhel pohledu na známé skutečnosti a umožňuje tak nalézt překvapující provázanost mezi duchem a hmotou. Klade důraz na význam množství zdánlivých maličkostí podmiňujících zažití velké proměny. Jeho slova lákají k vykročení a k radostnému objevování smyslu života. Probouzí touhu po svobodě, touhu hledání a objevování ve vlastní duchovní proměně. Jeho Snaha po odstraňování hranic, za které jsme si ještě včera nedovolili nahlédnout, natož vstoupit, pro nás objevuje nové dimenze, ač sám objevitelem není. Nevytváří nové teorie, nezakládá nové směry.
  • Další kusy do(dny):alternative text skladem
  • Skladem:alternative text 1 ks