Směrnice a řády: Jiří Beneš

  • Katalogové číslo: 61902
  • EAN: 9788071728740
  • Výrobce: Advent orion
JIří beneš. Směrnice a řády jsou prvními slovy svérázného zákoníku určeného nové generaci Božího lidu. Má ovlivňovat její jednání v budoucnosti. Nejde ale o příkazy či zákazy. Formulují se zde principy, které lze snadno přenést do nových situací. Dodnes jsou tato pravidla a normy pozoruhodně aktuální a praktické. Mají totiž silný sociální náboj – podněcují vědomí vzájemné sounáležitosti, solidarity a odpovědnosti za druhého člověka i za svůj život. Směrnice a řády je studijní text.
  • 328 Kč
  • Další kusy do(dny):alternative text 14
  • Skladem:alternative text 1 ks