Radikální sebeodpuštění Jak přijmout sám sebe: Colin C. Tipping - antikvariát

  • Náš TIP
  • Katalogové číslo: 53169a
  • EAN: 9788361987031
  • Výrobce: Medium
Colin C. Tipping. Často se obviňujeme z toho, co jsme udělali a neměli jsme to dělat, nebo proto, že jsme neučinili to, co jsme učiuit měli. Velmi často ne­akceptujeme sami sebe jak z hlediska fyzického, tak i psychického, což vede ke konfliktům, jež mohou vyústit dokonce i v nemoc. Ve své nové knížce autor ukazuje, jak se můžeme zbavit často neopodstatněných výčitek svědomí a pocitů viny. Učí nás, že bez ohledu na to, co si o sobě myslíme, jsme výjimeční a dokonalí takoví, jací jsme. Také všechno, co se nám v životě děje, je dokonalé. Opírá se o teorii Radikálního odpuštění a představuje nám praktickou metodu Radikálního sebeodpuštění, jež nám umožňuje zbavit se pocitů viny, hanby, hněvu a dalších negativních emocí, které nám znepříjemňují život, a plně přijmout ebe samé takové, jací doopravdy jsme. Tuto metodu lze využít také k řešení mnoha konkrétuích problémů, jako jsou finanční potíže, problémy s nadvá­ hou, neuspokojivé vztahy a další. Především musíme poznat samy sebe a pochopit se - v tom nám pomáhají praktická cvičení, která kniha přináší. Poté nás autor pro­vádí metodou "pěti kroků", jež uám umožní uvolnit negativní poci­ ty, prožít je a potupně je proměnit tak, abychom mohli spokojeně žít dál. Tato praktická příručka vás naučí, jak přijmout sebe samé a mít samy sebe rádi a díky tomu proměnit svůj život tak, aby se stal ra­dostným, šíasmým, tvořivým a plným lásky. Colin C. Tipping uznávaný a oceňovaný auror knih z ob­lasti praktické psychologie. Vytvořil metodu Radikálního odpuštění sloužící ke zlepšeni života jednotlivců, firem i celých společ­ností. Vede semináře a přednáší po celém světě.
  • 240 Kč
  • Další kusy do(dny):alternative text 7
  • Skladem:alternative text 1 ks