Povoláním člověk : Karel Satoria - antikvární

  • Katalogové číslo: 18462a
  • EAN: 9788072951963
  • Výrobce: Cesta
Karel Satoria. Co je modlitba? Podle jedné z nejstarších a nejčastěji používaných definic je to pozvednutí mysli k Bohu. Už zde, v tomto jednoduchém vyjádření, lze narazit na úskalí či bludný kámen. Pozvednutí mysli totiž neznamená pozvednutí se. A už vůbec ne jakékoli pozvednutí ze světa či nad svět. Modlitbou nejsme v žádném případe zváni ani k opuštění těla či povznesení se nad něj. Jsem-li povolán žít jako člověk, pak jsem pupeční šňůrou připoután ke světu, k mému světu, a modlitba stojí ve službě tohoto povolání a ani ji nesmí napadnout něco na tom měnit. To cítím jako potřebné říci, aby bylo od počátku jasno. Modlitba se má, chce a musí podílet na mém dramatickém zápasu o člověčenství šlapající tento svět. Knížka Karla Satorii je zamyšlena, jako drobná pomoc…třeba někomu.
  • 58 Kč
  • Další kusy do(dny):alternative text 7
  • Skladem:alternative text 1 ks