Nebe začíná v tobě: Anselm Grün

  • Do/výprodej
  • Katalogové číslo: 53580
  • EAN: 9788026203513
  • Výrobce: Portál
Anselm Grün. Jedna z raných autorových knih je klíčovým textem k poznání jeho díla. Jde o spirituální rozbor učení pouštních otců, především Evagria z Pontiku, o negativních i pozitivních silách (daimonion), které jsou motorem lidského jednání a myšlení. Autor vychází z tzv. spirituality zdola, tj. spirituality, která nepřeskakuje přirozená stadia lidského poznání a zrání a která lidské slabosti a poklesky nevnímá jednoznačně jako selhání, ale jako prostor k růstu a sebepoznání. Autor ve svých výkladech vychází z principů analytické psychologie C. G. Junga, kterou aplikuje na myšlení církevních otců.
  • 199 Kč
  • Další kusy do(dny):alternative text 14
  • Skladem:alternative text 1 ks