Karlův most Význam mostu a popis meditací: Pavel Kozák v češtině, angl. něm. a fran. jazyc

  • Katalogové číslo: 65250
  • EAN: 9788011010430
  • Výrobce: Jiří Schwarz
Pavel KozákVÝZNAM MOSTU A POPIS MEDITACÍ Karlův most je lidem na duchovní cestě znám jako zdroj vysokých energií. Generuje je ve svých pilířích ve spojení s tekoucí vodou Vltavy a jejich výslednou podobu distribuuje na oba břehy, staroměstský a malostranský. Jeho stavitel to umožnil pro vedením základových spár pilířů mostu, kde jsou po obvodě každého z nich polože ny kruhové kameny, podobné mlýnským. Efekt vzniku energie je dán kruhovým tvarem a vlastnostmi vody v pohybu. Síla této vysoké dimenze je soustředěna v ose mostu a nejvíce ve středovém bodu proti soše Cyrila a Metoděje. Byla v současnos ti aktivována, což bylo nutné vzhledem poškozením mostu povodněmi a novodo bé rekonstrukci. Tato funkce mostu vypovídá významně o úmyslu a schopnostech Karla IV. a jeho pomocníků, jakož i o jeho záměrech, týkajících se Prahy a celé České země. I když jeho stavba navazovala na prastarý dřevěný most a druhý Juditin, není zdaleka jen dopravním spojení břehů, ale energetickým spojením původních částí města. Kromě toho se lidským jedincům na mostě nabízí další možnosti pomoci v jejich cestě, jak běžné životní, tak duchovní. Objevily se mnohem později, při postupné stavbě soch, zasvěceným lidem, kteří byli za svého života nebo po smrti prohlášeni církví za svaté. Jejich výběr jistě podléhal záměrům těch, kteří iniciovali a honoro vali zhotovení jednotlivých soch. A také byl následkem určité pomoci, kterou světci těmto lidem poskytli. Nicméně výsledek, který pak souborně vznikl, ještě přesáhl jejich přání. Spočívá v tom, že takzvaná astrální těla zemřelých a zde zpodobněných světců mohou u jejich soch přistoupit k člověku, který tu medituje. Ale hlavně, mo hou mu poskytnout informaci, kterou potřebuje, nebo i pomocnou energii. Ovšem vždy v souhlasu se svou kompetencí, kterou měli již za svého života. Počet soch je velký, člověk však není nijak nucen absolvovat všechny meditace bě hem jedné návštěvy, ale může si vybrat, který účinek právě potřebuje. Vzhledem k velké turistické návštěvnosti mostu a prodejním aktivitám má jedinec, který tu chce meditovat, dvě možnosti. Buď v sobě vypěstuje odolnost proti rušivým vlivům okolních lidí, nebo most navštíví v časných ranních hodinách. Postup meditací je prostý. Je třeba stát čelem k soše, nejdále 30 cm od jejího zákla du. Není nutno vyslovovat mentální prosbu, nebo klást otázky. Světec, který přijde (u skupinových soch to může být jen jeden), člověka posoudí a sám mu řekne, či poskytne potřebné. Je dobré, umí-li člověk přijímat mentální zprávy, nebo alespoň komunikovat v systému otázka - odpověď. V dalším jsou uvedeny meditační možnosti u jednotlivých soch.
  • Běžná cena 290 Kč

  • Akční sleva 7 % - ušetříte : 20 Kč

  • 270 Kč
  • Další kusy do(dny):alternative text 14
  • Skladem:alternative text 4 ks