Falzifikace a falzifikátoři českých dějin

  • Není na skladě
  • Do/výprodej
  • Katalogové číslo: 25170
  • EAN: 9788023944136
  • Výrobce: Agape
Josef StaňekAutor knihy se v této knize pokusil poodhrnout roušku tajemství, zakrývající české dějiny od Sámovy říše až po současnou dobu a popsat jiný úhel pohledu na naše dějiny než je úhel ateistický (vědecký) či církevní. Jak sám autor uvádí, po přečtení několika, většinou protikladných, spisů využil k získání vstupu do jednotlivých klíčových událostí, označených jako vhledy, metodu meditativního vhledu. V meditačním rozpoložení se pokusil vcítit do atmosféry dané doby a způsobů myšlení tehdejších lidí. (Nakmitání se na akašickou kroniku národa.) Na základě útržků známých fakt a dobové vibrace se mu pak vynořovaly obrazy tehdejších dějů. Ty se pokusil popsat v příslušných „vhledech“. Zaměřil se zejména na popis zatajované odvrácené strany, která nebyla z různých důvodů nikdy publikována. Přiložením v knize popsaných pohledů k dosud uváděným výkladům dějin by mělo být dosaženo plasticity a měl by být vycítěn i duchovní rozměr dějin, materialisty jinak zatajovaný. Kniha je velmi zajímavá, autor zde nepředkládá své myšlenky k věření, ale pouze k zamyšlení. Není to nová učebnice dějepisu, ale souhrn nových a zajímavých myšlenek, které každého čtenáře zcela jistě zaujmou. Kniha je unikátní i tím, že všechny myšlenky, v ní uváděné, jsou bez výjimky původní, tedy autorovy.
  • 130 Kč
  • Další kusy do(dny):alternative text neznámý
  • Skladem:alternative text 0 ks
  • ISBN: 80-239-4413-4