Evangelium podle SYNA.: Norman Mailer - antikvariát

 - VYPRODÁNO
  • Není na skladě
  • Katalogové číslo: 18022a
  • EAN: 9788072572342
  • Výrobce: Art
Norman Mailer. Autor se příliš neodchyluje od biblických textů, většinou používá i doslovných citací událostí i dialogů tak, jak jsou v evangeliích podány, doplňuje je ovšem do beletristické formy a ústy Ježíšovými podává vlastní výklad a vnitřní obsah. Jedná se o čtivé spíše prvotní seznámení s dějovým i myšlenkovým obsahem evangelií.Během děje se vysvětluje tehdejší společenská situace, chápání Boha, "spravedlnosti" a "svatosti" u sekty essejských (z nichž podle autorova výkladu Ježíš pocházel), u farizejů a saduceů apod. Na závěr autor podává - ústy zmrtvýchvstalého Ježíše- věroučná i filosofická východiska současného křesťanství jako cesty, která vede k lásce
  • Další kusy do(dny):alternative text skladem
  • Skladem:alternative text 0 ks