Aura - brána k duši: Manuela Oeter

  • Není na skladě
  • Katalogové číslo: 24261
  • EAN: 9788073361433
  • Výrobce: Fontána
Manuela Oetinger. Autorka knihy ukazuje ve své fascinující studii ve všech detailech, jak mohou lidské myšlenky a pocity vytvářet síly a energie, které člověka zpětně ovlivňují.

Tato kniha je novým mezníkem ve výzkumu aury, odkrývá duchovní znalosti, které nebyly dříve k dispozici.

Člověk je v každém okamžiku svého života obklopen nesčetnými mentálními formami, energetickými poli a bytostmi. Všechny ví­ ceméně ovlivňují lidské myšlení i pocity, a to v závislosti na osobní karmě a duchovní vyzrálosti člověka. Kdo tyto vlivy nepozná, bez­ pochyby výrazně podlehne cizímu vlivu a ztrácí své sebeurčení.

Manuela Oetinger ukazuje ve své ťascinující studii ve všech detai­ lech, jak mohou lidské myšlenky a pocity vytvářet síly a energie, které člověka zase zpětně ovlivňují po krátké době nebo možná teprve po více životech.

Tato duchovní pole míří s nepochopitel­ nou přesností zpět ke svým tvůrcům a musí jimi být zpracována a konečně rozpuštěna. Stejně jako člověk získává své nadání a talent, musí se vyrovnat i se svými slabostmi, touhami a zlozvyky.

Teprve jako celistvá, pravdivá a vyléčená bytost do SVĚTLA.

Na řadě případových studií ukazuje Manuela Oetinger, které zá­ konitosti účinkují v jemnohmotných sťérách ajak s nimi zacházet. Otevírá čtenáři přístup k novým duchovním obzorům, které mu dovolí porozumět, jaké jsou příčiny jeho každodenních problémů.

Až získá toto porozumění, tehdy může za pomoci svého duchov­ ního vedení a podle svého vlastního přání začít splácet své staré
dluhy a řešit svou karmickou zátěž.

Nový rozměr výzkumu aury, který odkrývá duchovní znalosti, jež dosud nebyly hledajícím k dispozici.

Tato kniha je milníkem!

  • Běžná cena 188 Kč

  • Akční sleva 10 % - ušetříte : 18,50 Kč

  • 169,50 Kč
  • Další kusy do(dny):alternative text 4
  • Skladem:alternative text 0 ks